Од

Since

Nga

1989

Поголеми приноси со

Years better harvest with

Korrjes më të mirë me

Agrounija

Продукти од Агроунија

Се прикажуваат продукти од групата: Семенски пченици


Подобрена Оровчанка
No media
 • Призната од Републичка комисија за признавање на сорти во 2003та година.
 • Создадена во Агроунија-Скопје со вкрстување на Оровчанка и Балкан.
 • Создадена од авторите Д-р. Илија Оровочанец и Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Рана зимска сорта мека пченица.
 • Висина на стебло: 80-82цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги, пепелници.
 • Многу добри млински и пекарски својства.
 • Маса на 1000 зрна: 42гр.
 • Хектолитарска маса: 78-82кг.
 • Се наоѓа во квалитетната група А1.
 • Квалитетен број 80.
 • Протеини: над 15%.
 • Седиментација: над 50%.
 • Генетски потенцијал: 11.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 2ра декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 550 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален рок.
Агроунија Прима
No media
 • Призната од Републичка комисија за признавање на сорти во 1998ма година.
 • Создадена во Агроунија-Скопје.
 • Создадена од авторите Д-р. Илија Оровочанец и Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Зимска сорта мека пченица.
 • Висина на стебло: 78цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Сретно рана сорта, многу отпорна на ниски температури.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги, пепелници и на осипување на зрното.
 • Маса на 1000 зрна: 56.86гр.
 • Хектолитарска маса: 83,36кг.
 • Се наоѓа во квалитетна група Б1.
 • Генетски потенцијал: 8.000-9.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 1ва или 3та декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 600 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален сеидбен рок.
Олга
No media
 • Создадена во Агорунија-Скопје со крстосување на Агроунија Прима и Марија.
 • Создадена од авторите Д-р. Илија Оровочанец и Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Зимска сорта мека пченица.
 • Висина на стебло: 78цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Средно рана сорта, многу отпорна на ниски температури.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги, пепелници и на осипување на зрното.
 • Маса на 1.000 зрана: 42гр.
 • Хектолитарска маса: 80,83кг.
 • Припаѓа на квалитетната група А2.
 • Квалитетен број 78.
 • Генетски потенцијал: 12.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 1ва декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 550 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален сеидбен рок.
Македонска Родна
No media
 • Призната од Републичка комисија за признавање на сорти во 2008ма година.
 • Создадена во Агроунија-Скопје.
 • Создадена од Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Средно рана сорта.
 • Висина на стебло: 80-85цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги и пепелници.
 • Има добра отпорност на осипување на зрно.
 • Многу добри млински и пекарски својства.
 • Маса на 1000 зрна: 42гр.
 • Хектолитарска маса: 78-82кг.
 • Се наоѓа во квалитетната група А1.
 • Квалитетен број 78.
 • Протеини: над 15%.
 • Седиментација: над 50%.
 • Генетски потенцијал: 13.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 2ра декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 550 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален рок.
Македонска Рана
No media
 • Призната од Републичка комисија за признавање на сорти во 2008ма година.
 • Создадена во Агроунија-Скопје со вкрстување на Ф1хПартизанска.
 • Создадена од авторите Д-р. Илија Оровочанец и Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Рана сорта.
 • Висина на стебло: 80-82цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги и пепелници.
 • Многу добри млински и пекарски својства.
 • Маса на 1000 зрна: 42гр.
 • Хектолитарска маса: 78-82кг.
 • Се наоѓа во квалитетната група А2.
 • Квалитетен број 78.
 • Протеини: над 14,5%.
 • Седиментација: над 50%
 • Генетски потенцијал: 11.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 2ра декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 600 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален рок.
Балканија
No media
 • Призната од Републичка комисија за признавање на сорти во 2008ма година.
 • Создадена во Агроунија-Скопје.
 • Создадена од Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Средно рана сорта.
 • Висина на стебло: 80-85цм.
 • Клас бел, без осили.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги и пепелници.
 • Многу добри млински и пекарски својства.
 • Маса на 1000 зрна: 42гр.
 • Хектолитарска маса: 78-82кг.
 • Се наоѓа во квалитетната група А1.
 • Квалитетен број 78.
 • Протеини: над 14,5%.
 • Седиментација: над 50%.
 • Генетски потенцијал: 12.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 2ра декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 600 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален рок.
Осатка
No media
 • Создадена во Агроунија-Скопје.
 • Издвоена линија од Пелистерка.
 • Создадена од авторите Д-р. Илија Оровочанец и Инж. агр. Огнен Оровчанец.
 • Зимска сорта мека пченица.
 • Висина на стебло: 75-78цм.
 • Клас бел, со осило.
 • Средно рана сорта многу отпорна на ниски температури.
 • Има добра отпорност на полегнување, ‘рги и пепелници.
 • Маса на 1000 зрна: 46гр.
 • Хектолитарска маса: 80-83кг.
 • Генетски потенцијал: 12.000кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 1ва декада во Октомври.
 • Сеидбена норма: 600 ‘ртливи зрна на 1м2 во оптимален рок.
Оровчанка
No media
 • Зимска сорта мека пченица (Triticum aestivum var. lutescenes).
 • Создадена е со крстосување на сортите Безостаја 1х СК-28.
 • Призната е од Комисијата за признавање на сорти во 1978 година.
 • Селекционер е инж. агр. Илија Оровчанец.
 • Висината на стеблото до класот е 80цм.
 • Клас бел без осили.
 • Средно рана сорта, средно отпорна на ниски температури.
 • Има добра отпорност на полегнување, рѓи и пеплници и на осипување на зрното.
 • Маса на 1000 зрна 42гр.
 • Хектолитарска маса 78-82гр.
 • Се наоѓа во квалитетната класа Б1.
 • Генетски потенцијал за принос, околу 9000кг/ха.
 • Оптимален рок на сеидба е 2ра декада на Октомври.
 • Сеидбена норма - 600 `ртливи зрна на 1м2.
Пелистерка
No media
 • Зимска сорта мека пченица (Тритицум аестивум, вар. лутесценс).
 • Создадена е со крстосување на сортите Партизанка х Скопјанка=Ф1 х СК - 7.
 • Призната е од Комисијата за признавање на сорти во 1989 год.
 • Селекционери: инг. агр. Илија Оровчанец и инг. агр. Огнен Оровчанец.
 • Висината на стеблото до класот е 80,56 см.
 • Класот е бел без осилки.
 • Касна интензивна сорта.
 • Има добра отпорност на полегнување, рѓи и пепелница и на осипување на зрното.
 • Отпорна према ниски температури: 94,430С.
 • Маса на 1000 зрна 36,7 гр.
 • Хектолитарска маса 83,5 кг.
 • Се наоѓа во квалитетна класа А2.
 • Генетски потенцијал за принос над 10000 кг/ха.
 • Оптимален рок за сеидба: 2ра декада на Oктомври.
 • Сеидбена норма - 600 ртливи зрна на 1м2.
 • Забелешка: Најродна сорта со рекорд во ПОС "Сингелич" на 23 ха 8900 кг/ха; Во Митро Срем СРЈ на 28000 ха 7200 кг/ха.